Algemene ledenvergadering vrijdag 9 juni a.s.

op .

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden bij Altetiek Vereniging Pijnenburg en start om 20.00 uur.

Het bestuur nodigt haar leden van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen.

Schaatsen.nl Twitter