Terugblik Algemene Ledenvergadering

op .

Op 8 juni j.l. vond de “jaarvergadering” plaats. Bij aanvang werd een moment stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jan Willem de Lange. 

Het bestuur informeerde de aanwezigen vervolgens over de belangrijke ontwikkelingen rondom verkoop van abonnementen en de organisatie van de trainingen en wedstrijden op de Vechtsebanen. Zij gaf een toelichting op de aanleiding, de kansen, maar ook de onzekerheden die dat met zich mee brengt. De jaarstukken 2017 - 2018, de contributie 2018 - 2019 en de begroting 2018 – 2019 werden vastgesteld. De commissies deden verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar en blikten vooruit op het komende seizoen. 

Lieven Simons en Hans Kwakman zijn toegetreden tot het bestuur van onze vereniging. Lieven gaat nieuwe impulsen geven aan de redactiecommissie. Hij heeft de afgelopen maanden al het beheer van de website over genomen van Jolanda Los. Hans Kwakman volgt Edwin Kaats op als het voorzitter van de Technische Commissie. Edwin heeft deze rol vele jaren met verve heeft vervuld. 

De belangrijkste punten van de ALV zijn terug te lezen in het concept verslag.