Kosten lidmaatschap seizoen 2018-2019

op .

Op de ALV is de contributie voor het seizoen 2018 – 2019 vastgesteld. Nadat de contributie  een aantal jaren gelijk is gebleven, is deze voor komend seizoen verhoogd. Hiermee bieden we het hoofd aan stijgende verenigingskosten, zoals ijshuur voor clubkampioenschappen, huur skeeleraccommodatie, investering in trainersopleidingen.
 

De prijzen voor het schaatsabonnement en de wedstrijdlicentie blijven gelijk aan voorgaand seizoen.

Wel wijzigen de kosten voor deelname aan wedstrijden. Voor langebaan wedstrijden zijn de eerste 5 wedstrijden inbegrepen in het wedstrijdabonnement, daarna geldt een bijdrage van € 2,- per wedstrijd. Deze wordt direct per automatische incasso geïnd bij inschrijving. Voor Marathon wedstrijden geldt een eenmalige bijdrage van € 25,-. Ook dit bedrag wordt, na inschrijving, per automatische incasso geïnd.