"VETERSTRIKOUDERS"

Zoals in de kalender staat vermeld, zijn er per ijstraining ‘veterstrikouders’ ingedeeld. Uiteraard mogen alle plaatsen in de bus gevuld worden met ouders en belangstellenden, alleen gaan per keer de genoemde veterouders voor.

Een veterstrikouder mag van ons verwachten dat hij /zij met plaatsgarantie in de bus als VIP vervoerd gaat worden naar De Vechtsebanen en dat hij/zij daar getuige mag zijn van de immer enthousiaste ijstraining.
 
Wat de trainers van verterstrikouders verwachten is het volgende:

Aanwezigheid: In de Jaarkalender is te zien wanneer er op u gerekend wordt. Mocht u verhinderd zijn, verwachten we van u het initiatief om een vervanger te regelen. Mocht dat niet lukken, is het verzoek dat tijdig te melden bij een lid van de jeugdcommissie. De gemaakte indeling is puur willekeurig en wie uiteindelijk mee gaat is niet zo belangrijk, als het maar wel minimaal drie ouders zijn. Overigens is het best mogelijk om als ouder mee te gaan zonder dat u ingeroosterd staat. Tenslotte gaat alles sneller als er meer dan drie helpers zijn. Als de bus niet vol is kunt u in dat geval met de bus meekomen en anders met de eigen auto.
Veilig instappen: Graag samen met de trainers toezien op het veilig instappen bij vertrek. De kinderen en ouders in Soest moeten aan de kant van het politiebureau wachten op de bus, dus niet aan de overzijde.
In de bus: Graag samen met de trainers toezien dat kinderen in de bus een gordel om doen.
Bij aanvang van de training: Meehelpen Easy Gliders vastmaken en veters van noren strikken, zodat alle kinderen snel het ijs op kunnen als het licht groen is. Minimaal één ouder blijft bij de groep op de binnenbaan. Hoe jonger hoe meer hulp gewenst dus is ons verzoek om zich bij aankomst het meest te willen richten op de binnenbaangroep en de jongste schaats(t)ers van de buitenbaangroepen.
Tijdens de training wordt van u verwacht stand-by te blijven voor hulp aan de kinderen. Meestal gaat het om kinderen die tussentijds het ijs afkomen, om het opnieuw vastmaken van de schaatsen en om het begeleiden van kinderen naar het toilet. Door langs de baan te blijven, ziet u tijdig waar uw hulp gewenst is. De grootste groep kinderen schaatst op de buitenbaan. De jongste 15 schaatsertjes trainen op de binnenbaan. Stem even met elkaar af wie waar helpt.
Herkenbaarheid (veterstrik)ouders SSV Eemland: Veterouders zijn te herkennen aan rode hesjes of verenigingsjasjes. Tijdens de busreis zal Jan-Willem deze hesjes uitreiken aan de meegereisde (veterstrik)ouders.
Na afloop naar de bus: Voor de veiligheid moet de discipline bij afloop van de training echt strak zijn. Het mag niet voorkomen dat kinderen te vroeg en/of op eigen gelegenheid naar de bus gaan. Er mag pas van het ijs worden gegaan als het licht op rood wordt gezet en er mag pas in groepsverband en onder begeleiding van een ouder (trainers zijn druk met het verzamelen en opruimen van materialen) naar de bus worden gelopen. De eerste ouder die naar de bus gaat houdt toezicht op het oversteken van de kinderen totdat de laatste kinderen zijn gearriveerd.

We wensen de veterstrikouders vooral veel kijkplezier.