NATUURIJS

Natuurijs is natuurlijk de krent uit de pap, het neusje van de zalm en de ultieme jaarlijkse wens. Kenmerk van natuurijs is het onvoorspelbare. Houd daarom gedurende een strenge vorstperiode en gedurende de periode dat de Peter’s baan in Soest en de IJsbaan Baarn open zijn, de berichten nauw in de gaten.

De kinderen krijgen medio december allemaal automatisch een abonnement op de natuurijsbaan de Peter’s baan in Soest. Als er natuurijs is, vervallen de oorspronkelijke droog- en ijstrainingen en kunnen wij, buiten de normale openingstijden, op dinsdagavond van 17.45 uur tot 18.45 uur schaatsen op de baan in Soest. Dit uur is dan alleen voor de leden van SSV Eemland, die beschikken over een Peter's baan abonnement. Iedereen moet om uiterlijk 17.45 uur aanwezig te zijn. Daarna wordt het toegangshek namelijk gesloten. Of en hoe we dit uur op de andere dagen gaan benutten beslissen we op t.z.t. wel. Aan natuurijs valt namelijk niet veel te plannen en we weten dus ook niet of en welke begeleiders en trainers beschikbaar zijn.

Een vast onderdeel is dan ook dat op de eerst mogelijke zaterdagochtend een wedstrijd georganiseerd wordt op de IJsbaan in Baarn of de Peter’s baan in Soest. Als het zover is worden jullie hiervan uitvoerig op de hoogte gesteld.