Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden:

Zodra u weet bij welke trainingsgroep u wenst deel te nemen, stuurt u een mail naar info@ssveemland onder vermelding:

  • "Aanmelden"
  • De gekozen trainingsgroep

U ontvangt vervolgens:

  • Een excelfile waarin u uw gegevens plaatst. Na opslaan onder eigen naam stuurt u deze file retour naar de secretaris;
  • Een bestelformulier voor de beoogde trainingsgroep.

De verschillende typen trainingsgroepen variƫren in prijs. U krijgt het bestelformulier gericht op de door u gewenste trainingsgroep. Zodra de vereniging uw bestelling heeft verwerkt start u met de trainingen. In de regel kunt u met een week starten.

Bij aanmelden gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze treft u hieronder aan met de statuten.

Statuten SSV Eemland
Huishoudelijk reglement SSV Eemland